SAMFÖR

Samordnat föräldrastöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

OM SAMFÖR

SAMFÖR tar tillvara barns, ungdomars och föräldrars intressen, gör deras röster hörda och avlastar föräldrar deras samordningsansvar. Målet med Samför är att ta fram en Mälardalsmodell som kan spridas till andra kommuner och län.

SAMORDNARE

En viktig del i SAMFÖR är att stödja föräldrar till barn med funktionsvariation så att de får färre kontakter och kan få stöd och hjälp av en sakkunnig som hjälper dem. Samordnarens uppgift är att personligen bistå föräldrar att samordna samhällets stöd och ge snabb information.

REFERENSGRUPPER

Som en del i vår verksamhet vill vi bidra till att öka föräldrarnas och andra viktiga personers kunskap om hur man underlättar samspelet med barnet. Detta gör vi via kunskapsstödjande aktiviteter och genom de referensgrupper som bildas under 2014.

NYHETER

Funktionsnedsättning, Relationer och Sexualitet

Nu kan du ladda ner en pdf version av PowerPoint presentationen från föreläsningarna den 3 – 4/5 .   Föreläsning version Samför 3-4 maj 2016      

Inbjudan till SAMFÖRs slutseminarium

  Välkomna till Samförs slutseminarium. http://samfor.se/wp-content/uploads/2016/04/Master-Inbjudan-slutseminarium.pdf

Från verksamheters stuprör till helheten i familjens vardagsliv

  Välkommen till ett seminarium med fokus på erfarenheter av hur samordning av föräldrastöd utifrån ett helhetsperspektiv kan ske lokalt med hjälp av samordnare och föräldralotsar. Under kvällen bjuder vi på reflektioner kring möjligheter att spränga verksamheters stuprör, lyssnar till föräldrars erfarenheter av samordning samt hör unga själva berätta om sina upplevelser. Datum: 2016-05-31 Tid: […]

Busbladet

Busbladet April 2016 ute nu Ladda ner här BUSBLADET   April 2016  

Samförbladet

Samförbladet för April ute nu  SAMFÖBLADET  april 2016

Öppen föreläsning. Min tid!

Välkommen till en öppen föreläsning om tid och strukturstöd den 17 maj i Västerås med Sara Wallin Ahlström. Sara har utvecklat en metod för att skapa förståelse för tid för barn och unga.

Respekt (2016) – Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

Barnombudsmannen menar att det krävs genomgripande förändringar i attityder, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning Läs Barnombudsmannens Rapport.

Samtalsgrupp våren 2016

  Inbjudan Inbjudan Samtalsgrupp för ungdomar med funktionsnedsättning om vänskap känslor sex och sociala koder (003)

Filmer om bemötande och ADHD

Socialstyrelsen har tagit fram filmer om bemötande för personer med ADHD. Filmerna kan användas av bland annat socialtjänstens personal.

Koll på soc

Barnombudsmannen lanserar tillsammans med socialstyrelsen webbplatsen ”Koll på soc”. webbplatsen innehåller information om barns rättigheter och möjlighet till stöd från socialtjänsten.

Verktygslåda, Samtal med barn,Känslokort

Nu finns vår verktygslåda att köpa, eller delar av den. Se mer information här SAMFÖR prislista

Kompetensutveckling för skolan om NFP

För att möta behovet av kompetensutveckling i skolan kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lanserar specialpedagogiska skolmyndigheten ett webbaserat studiepaket för pedagoger.

Våra samarbetspartners

VHS logo
Landstinget_V-lan_liggande_fyrfarg copy
LS-liggande-CMYK-pc
Vås-Stad-4-färg
4C_logo_tall
ARV_logo_RGB copy