SAMFÖR

Samordnat föräldrastöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

OM SAMFÖR

SAMFÖR tar tillvara barns, ungdomars och föräldrars intressen, gör deras röster hörda och avlastar föräldrar deras samordningsansvar. Målet med Samför är att ta fram en Mälardalsmodell som kan spridas till andra kommuner och län.

SAMORDNARE

En viktig del i SAMFÖR är att stödja föräldrar till barn med funktionsvariation så att de får färre kontakter och kan få stöd och hjälp av en sakkunnig som hjälper dem. Samordnarens uppgift är att personligen bistå föräldrar att samordna samhällets stöd och ge snabb information.

REFERENSGRUPPER

Som en del i vår verksamhet vill vi bidra till att öka föräldrarnas och andra viktiga personers kunskap om hur man underlättar samspelet med barnet. Detta gör vi via kunskapsstödjande aktiviteter och genom de referensgrupper som bildas under 2014.

NYHETER

Projektet SAMFÖR avslutades den 30 september 2016.

Hur fortsättningen skall se ut är under planering. En ideel organisation under arbetsnamnet Barnrättighetsbyrån SAMFÖR, Mälardalen kommer att inrättas. Pågående aktiviteter under hösten har varit föräldralotsning/samordning, kunskapscirklar om Funktionsnedsättning, relationer och sexualitet, samtalsgrupper för ungdomar/unga vuxna omkring relationer och sexualitet. Vi har tagit fram ett helt utbildningspaket för kommuner, omsorgsföretag, föräldrar och ungdomar på temat […]

En magisk box för resiliensskapande insatser

Forskning och Teori Strategiskt, kreativt och engagerat stöd i samverkan med barn i kris, på flykt eller i andra svåra livssituationer. Av Elinor Brunnberg Och Angie Hart

Mälardalsmodellen.

Läs senaste uppdateringen av Samförs Mälardalsmodell

Samförbladet

 Samförbladet NR 3 September 2016

Busbladet

Busbladet April 2016 ute nu Ladda ner här BUSBLADET   April 2016  

Respekt (2016) – Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

Barnombudsmannen menar att det krävs genomgripande förändringar i attityder, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning Läs Barnombudsmannens Rapport.

Filmer om bemötande och ADHD

Socialstyrelsen har tagit fram filmer om bemötande för personer med ADHD. Filmerna kan användas av bland annat socialtjänstens personal.

Koll på soc

Barnombudsmannen lanserar tillsammans med socialstyrelsen webbplatsen ”Koll på soc”. webbplatsen innehåller information om barns rättigheter och möjlighet till stöd från socialtjänsten.

Verktygslåda, Samtal med barn,Känslokort

Nu finns vår verktygslåda att köpa, eller delar av den. Se mer information här SAMFÖR prislista

Kompetensutveckling för skolan om NFP

För att möta behovet av kompetensutveckling i skolan kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lanserar specialpedagogiska skolmyndigheten ett webbaserat studiepaket för pedagoger.

Ny rapport om föräldrastöd

En ny rapport från Socialstyrelsen kartlägger föräldrastöd inom hälso- och sjukvården.

Regeringen ska utreda samordning

Socialstyrelsen ska utreda behovet av samordning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Regeringen anser att bättre samordning ger ökade möjligheter till full delaktighet och inkludering i arbets- och samhällslivet.

Våra samarbetspartners

vhs
Landstinget_V-lan_liggande_fyrfarg copy
LS-liggande-CMYK-pc
Vås-Stad-4-färg
4C_logo_tall
ARV_logo_RGB copy