SAMFÖR

Samordnat föräldrastöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

OM SAMFÖR

SAMFÖR tar tillvara barns, ungdomars och föräldrars intressen, gör deras röster hörda och avlastar föräldrar deras samordningsansvar. Målet med Samför är att ta fram en Mälardalsmodell som kan spridas till andra kommuner och län.

SAMORDNARE

En viktig del i SAMFÖR är att stödja föräldrar till barn med funktionsvariation så att de får färre kontakter och kan få stöd och hjälp av en sakkunnig som hjälper dem. Samordnarens uppgift är att personligen bistå föräldrar att samordna samhällets stöd och ge snabb information.

REFERENSGRUPPER

Som en del i vår verksamhet vill vi bidra till att öka föräldrarnas och andra viktiga personers kunskap om hur man underlättar samspelet med barnet. Detta gör vi via kunskapsstödjande aktiviteter och genom de referensgrupper som bildas under 2014.

NYHETER

Best 7 Ideas They Tend Teach You in corporate College

The achievements of a business would not rely on how big and powerfulk that is, great the item is normally, or how well connected and established that is. Eliminate all all those elements — the success relies on the people basically behind the project. Those who innovate, decide the strategy, marketplace the item and produce […]

Major 7 Strategies They May Teach You in operation School

The achievements of a business would not rely upon how large and important this is, great the product is undoubtedly, or perhaps how very well linked and established it is. Eliminate all those elements — the success relies upon the people that work behind the project. The individuals who debut, decide the strategy, market the […]

Major 7 Tips They Don’t Teach You in company School

The success of a business will not rely on how large and influential this is, great the merchandise is usually, or perhaps just how very well connected and set up that is. Eliminate all those elements — the success relies upon the people that work behind the project. The people who debut, decide the strategy, […]

Major 7 Strategies They Do Teach You in operation Institution

The achievements of a business would not rely about what size and important that is, how good the merchandise is certainly, or how very well connected and proven this is. Just ignore all those factors – the success relies on the people basically behind the project. Those who debut, decide the strategy, industry the merchandise […]

Top 7 Ideas They No longer Teach You in operation College

The success of a business will not rely upon how large and powerfulk this is, how good the product is going to be, or perhaps how very well connected and established that is. Just forget about all the factors — the accomplishment relies on the people that work behind the project. The individuals who debut, […]

Best 7 Guidelines They Avoid Teach You in corporate School

The success of a business will not rely upon how large and important that is, great the product is without question, or just how well linked and set up this is. Lose interest in all these elements — the achievement relies on the people that work behind the project. The individuals who improve, decide the […]

Top 7 Points They No longer Teach You in Business School

The success of a business will not rely upon how large and influential this is, how good the item is going to be, or perhaps how well linked and founded that is. Forget about all some of those factors — the achievement relies on the people basically behind the project. The folks who debut, decide […]

Top rated 7 Hints They Tend Teach You running a business School

The success of a business would not rely about how large and important it is, how good the merchandise is normally, or how very well linked and established that is. Lose interest in all these elements – the achievement depends on the people that work behind the project. Those who pioneer, decide the strategy, industry […]

Top rated 7 Guidelines They Have a tendency Teach You in Business College

The success of a business will not rely upon how large and powerfulk it is, how good the item is definitely, or perhaps just how very well connected and proven this is. Just forget about all some of those elements — the accomplishment relies upon the people that work behind the project. The folks who […]

Major 7 Suggestions They Don’t Teach You in operation University

The achievements of a business will not rely in what size and important that is, how good the merchandise is going to be, or how well connected and set up that is. Forget about all some of those factors — the success depends on the people basically behind the project. Those who improve, decide the […]

Major 7 Hints They May Teach You in operation Institution

The achievements of a business does not rely about how large and powerfulk that is, how good the product is undoubtedly, or perhaps just how well connected and proven that is. Forget about all individuals elements – the success relies on the people that work behind the project. The individuals who innovate, decide the strategy, […]

Leading 7 Tips They Avoid Teach You in Business Institution

The success of a business would not rely in how big and influential this is, great the item is certainly, or just how well connected and founded that is. Lose interest in all all those elements – the success relies on the people basically behind the project. The individuals who pioneer, decide the strategy, market […]

Våra samarbetspartners

vhs
Landstinget_V-lan_liggande_fyrfarg copy
LS-liggande-CMYK-pc
Vås-Stad-4-färg
4C_logo_tall
ARV_logo_RGB copy