SAMFÖR

Samordnat föräldrastöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

OM SAMFÖR

SAMFÖR tar tillvara barns, ungdomars och föräldrars intressen, gör deras röster hörda och avlastar föräldrar deras samordningsansvar. Målet med Samför är att ta fram en Mälardalsmodell som kan spridas till andra kommuner och län.

SAMORDNARE

En viktig del i SAMFÖR är att stödja föräldrar till barn med funktionsvariation så att de får färre kontakter och kan få stöd och hjälp av en sakkunnig som hjälper dem. Samordnarens uppgift är att personligen bistå föräldrar att samordna samhällets stöd och ge snabb information.

REFERENSGRUPPER

Som en del i vår verksamhet vill vi bidra till att öka föräldrarnas och andra viktiga personers kunskap om hur man underlättar samspelet med barnet. Detta gör vi via kunskapsstödjande aktiviteter och genom de referensgrupper som bildas under 2014.

NYHETER

What are Values of a Two-Year School.

Leading-edge instruction in this particular nation is speedily becoming a necessity during the opportunity group in place of an extravagance. On the previous the people today who had a secondary college guidance however had the prospect to fabricate a excellent society for themselves as well as their households. These times are instantly turning into a […]

What are Values of a Two-Year University.

Advanced training in such a nation is swiftly becoming a need on the internet business group in place of an extravagance. With the previous the folks who had a secondary university exercise continue to experienced the prospect to fabricate a first-class planet for by themselves as well as their families. People days are fast becoming […]

Projektet SAMFÖR avslutades den 30 september 2016.

Hur fortsättningen skall se ut är under planering. En ideel organisation under arbetsnamnet Barnrättighetsbyrån SAMFÖR, Mälardalen kommer att inrättas. Pågående aktiviteter under hösten har varit föräldralotsning/samordning, kunskapscirklar om Funktionsnedsättning, relationer och sexualitet, samtalsgrupper för ungdomar/unga vuxna omkring relationer och sexualitet. Vi har tagit fram ett helt utbildningspaket för kommuner, omsorgsföretag, föräldrar och ungdomar på temat […]

Алгоритм И Система Работы Слот Автоматов В Онлайн Казино

В 1994-м выпущены онлайн игровые автоматы бесплатно, онлайн казино кристалл без регистрации.

En magisk box för resiliensskapande insatser

Forskning och Teori Strategiskt, kreativt och engagerat stöd i samverkan med barn i kris, på flykt eller i andra svåra livssituationer. Av Elinor Brunnberg Och Angie Hart

Mälardalsmodellen.

Läs senaste uppdateringen av Samförs Mälardalsmodell

Samförbladet

 Samförbladet NR 3 September 2016

What exactly are Values of the Two-Year Higher education.

Leading-edge instruction in this country is swiftly becoming a need inside the company group instead of an extravagance. Inside the earlier the consumers who had a secondary faculty exercise continue to experienced the possibility to manufacture a remarkable earth for them selves and their people. People times are fairly quickly becoming a further dieing coal […]

777 Игровые Автоматы Бесплатно Играть Онлайн Без Регистрации

Качественные приложения не без; фантастической отдачей равно несложными правилами – идеальное постановление чтобы азартного отдыха.

Busbladet

Busbladet April 2016 ute nu Ladda ner här BUSBLADET   April 2016  

Respekt (2016) – Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

Barnombudsmannen menar att det krävs genomgripande förändringar i attityder, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning Läs Barnombudsmannens Rapport.

Filmer om bemötande och ADHD

Socialstyrelsen har tagit fram filmer om bemötande för personer med ADHD. Filmerna kan användas av bland annat socialtjänstens personal.

Våra samarbetspartners

vhs
Landstinget_V-lan_liggande_fyrfarg copy
LS-liggande-CMYK-pc
Vås-Stad-4-färg
4C_logo_tall
ARV_logo_RGB copy