• SumoMe

Barnkonventionen
Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter, innehåller rättigheter som varje barn ska ha.
Barnkonventionen gäller för alla barn och ungdomar fram till den dag de fyller 18 år.
Enligt Barnkonventionen har alla barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt, att få uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på.
Barnkonventionen säger också att barnets bästa ska komma i första hand i alla åtgärder som rör barn.

Eftersom Sverige undertecknat Barnkonventionen måste Sverige göra sitt allra bästa för att det som står i Barnkonventionen ska bli verklighet för alla barn som bor och vistas i landet. Till exempel måste Sveriges egna lagar och regler stämma överens med rättigheterna i konventionen. Sverige ska se till att barns rättigheter inte glöms bort utan respekteras överallt i samhället, varje dag. Regeringen ska också se till att både barn och vuxna får reda på vilka rättigheter barn har.

De olika rättigheterna i Barnkonventionen står i olika stycken som kallas för artiklar. Totalt finns det 54 artiklar i Barnkonventionen och 41 av dem handlar om rättigheter. Resten av artiklarna handlar om hur länderna ska arbeta med Barnkonventionen.

Barnkonventionen innehåller fyra huvudprinciper som hjälper till att förstå hur artiklarna i Barnkonventionen hänger ihop.
Huvudprinciperna beskrivs i artiklarna 2, 3, 6 och 12 i Barnkonventionen.
De handlar om alla barns lika värde, att alla barn har rätt till liv och utveckling,
att barn har rätt att få sina åsikter lyssnade till och att barns bästa ska komma i första hand vid beslut som rör barn.
För att läsa mer om barnkonventionen, klicka dig vidare till Barnombudsmannens hemsida.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska se till att barn och ungdomar (och även vuxna) med funktionsnedsättning får ta del av sina rättigheter. Konventionen syftar till exempel till att ta bort de hinder som kan finnas för att barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna ta del av rättigheterna i Barnkonventionen.

Sverige har skrivit på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och måste därför göra sitt allra bästa för att de bestämmelser som finns i konventionen ska bli verklighet. För att läsa mer: lättläst version av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ministerrådets rekommendationer
Europarådets ministerråd har gett ut rekommendationer för barns och ungas delaktighet.
I rekommendationerna står det bland annat att regeringarna i de Europeiska länderna ska göra särskilda insatser
för att försäkra att barn och unga i utsatta situationer eller med särskilda behov ska kunna ta del av sin rätt att få sina åsikter lyssnade på.

Bra länkar
Rätt att kommunicera

How https://midnightpapers.com/ long do you and your family live there.