• SumoMe

Nedan har vi samlat länkar med diagnosinformation. Olika länkar kan vara olika utformade. En del vänder sig till barn och ungdomar, en del till föräldrar och närstående och andra till professionella. Om Du saknar information om någon diagnos eller något symptom, eller har tips om en bra länk, hör av dig till info@samfor.se

 

Hjärnfonden
Här finns lättillgänglig information om diagnoser som har med hjärnans funktion att göra. Till dessa diagnoser hör bland annat narkolepsi, epilepsi, ADHD, cerebral pares, Tourettes syndrom och många fler.

Kunskapsguiden
Kunskapsguiden vänder sig till professionella inom området hälsa, vård och omsorg för att ge bästa möjliga kunskap, stöd och vägledning inom olika områden. På hemsidan finns information om ett antal diagnoser och tillstånd.

Neuroförbundet
Här finns lättillgänglig information om ett antal neurologiska diagnoser såsom cerebral pares, epilepsi och narkolepsi. Förbundet erbjuder även stödpersoner för specifika diagnoser.

Psykologiguiden
Psykologiguiden sprider kunskap om psykologi och ger även råd och stöd i psykologiska frågor till allmänhet, företag och organisationer. Här finns bland annat information om ångest, neuropsykiatriska diagnoser samt hjärnsjukdomar och skador.

 

ADHD
Kunskapsguiden – ADHD
Här presenteras en samordnad satsning från flera mydigheter för att bredda kunskapsbasen om ADHD i vård, elevhälsa och social omsorg.

ADHD i skolan
Här finns material om arbetet med att stödja och hjälpa barn med ADHD i skolan. Materialet riktar sig till föräldrar, vårdnadshavare och lärare.

Behandlingsmetoder vid ADHD – de 10 viktigaste kunskapsluckorna
En översikt som presenterar brukares och skol- och vårdpersonals perspektiv på vad som är viktigt att forska om inom omårdet ADHD.
Klicka på länken: Behandlingsmetoder_adhd_10_kunskapsluckor

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Kunskapsunderlag/Documents/Kort-om-adhd-vuxna.pdf

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19582/2014-10-42.pdf

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19574/2014-10-36.pdf

 

 

Ovanliga diagnoser
Riksförbundet Sällsynta Diagnoser
Här finns information om diagnoser som finns hos högst 1 person per 10 000 invånare.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser
Här finns utförlig information om omkring 300 ovanliga sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

 

Tvångssyndrom, OCD
Psykologiguiden – Tvångssyndrom, OCD

Ungdomsmottagning på nätet
Här finns information om tvångssyndrom (OCD) riktat till ungdomar.

We’re excited to kick off this long-term strategic partnership and https://writemypaper4me.org/ plan to leverage knewton technology across our portfolio of products for primary and secondary students.