• SumoMe

67SAMFÖR vill vara en stark aktör som arbetar för att tillgängliggöra och samordna de insatser som kan underlätta vardagen för barn och unga med funktionsnedsättningar och deras familjer. Idag är det föräldrarna som måste ta initiativ, söka efter och samordna det stöd som barnet med funktionsnedsättning behöver. För en familj kan det innebära att föräldrarna måste ha en mängd kontakter med olika verksamheter som t.ex. förskola/skola, sjukvård, socialtjänst, intresseorganisationer m.m. Detta för att få det stöd familjen behöver.