• SumoMe

Hjälpmedel och kommunikation med barn

Spread the sign Här kan du bland annat i undervisningssyfte ladda hem och skriva ut hela alfabetet i olika versioner, gratis samt lära dig internationella teckenspråk. Ladda ner appen Spread signs för IPhone och Android.

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. De tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset och arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

StoCKK – Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd.