• SumoMe

Försäkringskassan har information till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. På Försäkringskassans hemsida kan du även få information om bidrag och stöd.

Länk till Försäkringskassans sida om funktionsnedsättning