• SumoMe

jeanette_franzen

JEANETTE FRANZÈN projektass. med ansvar för kunskapsutveckling via forsknings-och kunskapscirklar. Jeanette är anställd på 50% och nås säkrast måndag, tisdag och torsdag eftermiddag.

”Jag heter Jeanette Franzén och arbetar som kunskapsutvecklare i SAMFÖR.SAMFÖR försöker att på olika sätt hitta vägar för att avlasta och ge stöd i föräldrarollen. En del är att främja kunskapsutveckling hos barn-/ungdomar, föräldrar och andra betydelsefulla personer.

Som kunskapsutvecklare i SAMFÖR arbetar jag med kunskaps- och forskningscirklar. I kunskapscirklar kommer föräldrar och andra betydelsefulla personer runt barnet-/ungdomen erbjudas att ta del av aktuell vetenskaplig kunskap kring sitt barns diagnos och hjälp att omsätta denna kunskap till familjens vardag. I forskningscirklar kommer barn-/ungdomar ges en unik möjlighet att prova hur det är att bedriva forskning. Barn-/ungdomar kan göra egna studier av för dem viktiga frågor där det idag saknas kunskap. De resultat som kommer fram skrivs ner i en rapport som deltagarna blir medförfattare till.

I både kunskaps- och forskningscirklarna finns ett nära samarbete med forskare på Mälardalens högskola som stöd i arbetet.
Nyfiken och vill veta mer om SAMFÖR, kontakta mig gärna!”

Väl mött i SAMFÖR
Jeanette Franzén
e-post: jeanette.franzen@samfor.se

However, it is not necessary for a small admission-writer.com agency to start functioning with expert workers quite often people with a little training might make a great employee too.