• SumoMe

SAMFÖR Samordnat föräldrastöd är ett projekt finansierat av Mälardalens högskola och Allmänna Arvsfonden. Projektet genomförs i första hand i Västerås och Eskilstuna.

Till hösten 2014 anställer Västerås kommun 2 st 50 % tjänster som skall
Samordnartjänsten tillsatt. En viktig del inom SAMFÖR-projektet är samordningsfunktionen. Uppgiften för samordningsfunktionen är att bidra till att underlätta samverkan mellan aktörer i syfte att förbätta samordningen av stödet till familjer med barn med funktionsnedsättning. Det är två personer som kommer att arbeta 50% var och verksamheten riktar sig till personer bosatta inom Västerås kommun.

Åsa Malmros, socionom, med mångårig erfarenhet från habiliteringsverksamhet och arbete inom socialtjänsten i Västerås stad.
Jennie Noritis, biståndshandläggare, har jobbat flera år som LSS handläggare för barn. Hon har även hållit i utbildningar om barns delaktighet och barnperspektivet genom att bland annat arbeta med utveckling gällande samtalsverktyg

Samordnarna kommer att sitta på någon av Familjecentralerna i Västerås och blir därmed lättillgängliga för medborgarna. Åsa och Jennie kommer att börja den 1 september 2014.

****

Kartläggning av stöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning i Västmanland.
Genomförd hösten 2012 (Eskilstuna 2012-12-31)

Det övergripande syftet med kartläggningen har varit att få ökad kännedom om föräldrastödet på lokal (i viss mån även regional) nivå, med särskilt fokus på det stöd som ges till föräldrar med barn med funktionsnedsättningar i Västmanland.

****

Västmanland består av 10 kommuner, Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Köping, Kungsör, Sala, Fagersta, Skinnskatteberg, Norberg och Arboga. Folkmängden uppgår till drygt 290 000 innevånare. Huvudort är Västerås med 138 709 personer. I Västmanland finns drygt 16 000 förskolebarn i åldern 0-6 år och det föds knappt 3 000 barn om året. Västerås stad. I strategisk plan för Västerås stad 2012-2015 står att ”Alla barn ska ha en trygg uppväxt. Familjen är viktig för barns utveckling och ska vid behov ges nödvändigt stöd.” (Västerås stad, 2011, s 9)

****

Familjecentrum I vissa stadsdelar i Västerås erbjuds stöd och vägledning till föräldrar, barn och ungdomar via Familjecentrum. På ett familjecentrum arbetar olika verksamheter tillsammans och erbjuder öppen förskola, föräldrautbildningar, temakvällar och andra aktiviteter som är avgiftsfria. Personalen på familjecentrum har kunskap om vilka resurser som finns i samhället och har tystnadsplikt och för inga journaler. På Familjecentrum erbjuds föräldrastöd genom vägledning, individuellt eller som par. Samtalen fokuserar på föräldraskapet och barnen, exempelvis konflikter, skolk, oro hos barnet, trots, utagerande beteende och kompisproblem. Det går även att vända sig till familjecentrum i andra frågor som rör den egna livssituationen.

****

Kartläggningen genomförd av
Regina Ylvén, Med.dr
Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete

Avdelningen för socialt arbete Akademin för hälsa vård och välfärd.
Läs hela rapporten här

Those counselors work with visas, identification documents and health regulations in addition to attainments of the climatic condition, currency and pro-academic-writers.com customs throughout the necessary country.