• SumoMe

SAMFÖR Samordnat föräldrastöd är ett projekt finansierat av Mälardalens högskola och Allmänna Arvsfonden. Projektet genomförs i första hand i Västerås och Eskilstuna.

Kartläggning av stöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning i Västmanland.
Genomförd hösten 2012 (Eskilstuna 2012-12-31)

Det övergripande syftet med kartläggningen har varit att få ökad kännedom om föräldrastödet på lokal (i viss mån även regional) nivå, med särskilt fokus på det stöd som ges till föräldrar med barn med funktionsnedsättningar i Västmanland.

Landsting // Barnhälsovården Uppgiften som Barnhälsovården (BVC) har är att främja hälsa och att förebygga ohälsa. Arbetet bygger på tvärprofessionell kompetens mellan sjuksköterskor, läkare och psykologer, där BVC-sjuksköterskan är nyckelpersonen.

****

BVC erbjuder regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och föräldragruppsverksamhet. Alla föräldrar har rätt till hälsosamtal med BVC-sjuksköterskan som rör exempelvis matvanor, rökning, alkohol, barnets utveckling, sömn, säkerhet.

****

I Västerås finns Barnhälsovård vid; Asyl- och Integrationshälsan; Prima familjeläkarmottagning; Bäckby; Citypraktiken; Hemdal; Herrgärdet; Läkargruppen; Odensvi; Oxbacken; Servicehälsan; Skultuna; Tillberga Citypraktiken; Önsta Gryta; Råby; Vallby; Västerås; och vid Mödra- och barnhälsovården Kraftkällan. Alla nyblivna föräldrar ska erbjudas föräldrastöd i grupp. Speciellt viktigt är detta för förstagångsföräldrar.

****

Kartläggningen genomförd av
Regina Ylvén, Med.dr
Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete

Avdelningen för socialt arbete Akademin för hälsa vård och välfärd.
Läs hela rapporten här

The places that https://justdomyhomework.com/ are worth asking for such people are as follows examples of completed orders plato’s allegory of the cave compensating for performance unit title development pschology harvard style referencing citations qutations.