• SumoMe

Margareta Hallner, mamma till Moa berättar om vad hon anser behövs för att föräldrar till funktionsnedsatta barn skall få så bra stöd som möjligt. Hon säger: "Vi har så mycket att dela med oss till varandra" Dessutom anser Margareta att det är viktigt att ta tillvara föräldrarnas kunskap och erfarenhet. För 16 år sedan föddes Moa, en härlig tjej med speciella behov. Hennes pappa Anders och jag Margareta, Moas mamma, är ganska trygga personer och kanske var det tack var det som gjorde att vi tog Moas födelse och funktionsnedsättning med ro.

Men vi fick också god hjälp. Redan en timma efter förlossningen mötte vi världens bästa läkare, Birger Malmström, överläkare på Barnkliniken i Västerås. Birger kom in i rummet och han såg Moa. Han förmedlade känslan av att Moa var ett fint barn och det blev betydelsefullt för oss som nyblivna föräldrar.
Birger är idag den enda personen som vi fått behålla som stöd genom åren. Han har varit och är en mycket viktig person för oss, bland annat när vi genom åren har stött på ’patrull’ och inte fått det stöd som både vi och Moa har rätt till.

Information om Moas speciella behov har vi fått ta reda på själva eller genom att träffa andra föräldrar. Då, när Moa föddes, fanns inte internet på samma sätt som idag och det var svårare att få information snabbt. Självklart har vi genom åren ibland känt oss frustrerade över att vi många gånger blivit ’lämnade ensamma’ till att ta reda på mycket av det som jag anser att samhället borde ha kunnat bistå oss föräldrar med.

Oavsett vilket funktionhinder som ett barn har skiljer de sig ofta åt. Alla är vi olika och det går inte att jämföra ett barn med ett annat – även om de har samma diagnos. Man måste se till varje individ och vad just det barnet behöver för stöd och hjälp.

Redan när Moa var 6 år så hade vi träffat 245 olika personer som skulle vara ett stöd för oss. Tänk om vi istället hade fått en samordnare som hade hjälpt och stöttat oss under åren. Det hade besparat oss mycket frustration, resurser och tid.

När vi, redan vid vårt första återbesök på barnkliniken, bad att få träffa en annan familj i liknande situation som vi, tog det sju månader innan det blev av. Det är ju självklart att det inte skall ta så lång tid!

Nu ska vi i projektet SAMFÖR se till att föräldrar får det stöd som saknas idag. En av de viktigaste sakerna som jag vill jobba för är att alla föräldrar och verksamma inom kommun, landsting och stat förstår vikten av att se till att familjer får träffa andra familjer som har barn med speciella behov.

Vi föräldrar har en kunskap som samhället inte tar tillvara idag. Vi har så mycket att dela med oss till varandra!

Att få stöd och råd i ett tidigt skede tror jag är oerhört viktigt. Det gäller som förälder att förstå att desto mer jag gör för mitt barn tidigt desto större möjligheter får de i framtiden.

Margareta Hallner
mamma till Moa
Moas hemsida hittar ni på

Internet-verffentlichung https://bachelorschreibenlassen.com des vortrags im rahmen des 7 deutsch-isrealischen symposiums an der pdagogischen hochschule ludwigsburg vom 6.