Ny rapport om föräldrastöd

  • SumoMe

I en ny rapport från Socialstyrelsen kartläggs föräldrastöd som erbjuds inom hälso- och sjukvården. Rapporten visar på brister i att nå alla föräldrar med föräldrastödsinsatser. I rapporten efterfrågas ett utvecklat föräldrastöd, kompetensutveckling av hälso- och sjukvårdspersonal i föräldrastödsarbete samt en tydligare ansvarskedja från nationell till regional nivå. För att läsa hela rapporten, klicka här

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *