• SumoMe

SAMFÖR Samordnar lokalt samhällets resurser till familjer med barn med
olika typer av funktionsnedsättningar.

Ger barn och ungdomar
möjlighet att göra sina röster hörda när det gäller
utformandet av samhällets stöd och skapandet av ny kunskap.

Samarbetar med föräldrar
och andra betydelsefulla personer runt barnet
för att öka kunskapen om hur samspelet med barnet kan underlättas.

Erbjuder arenor för erfarenhetsutbyte och känslomässigt stöd till föräldrar, barn, ungdomar och professionella. SAMFÖR:s verksamhet är lokaliserad till Mälardalen.  Föräldraplattformen når ut till intresserade även i andra delar av Sverige. Idén bakom projektet SAMFÖR utvecklades med stöd från Samhällskontaktet (se http://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet ) Med stöd från Allmänna Arvsfonden påbörjades arbetet med att utveckla och omsätta idén bakom SAMFÖR till verklighet den 1 augusti 2013 (se  http://www.mdh.se/hvv/samverkan/projekt/samfor-1.45369 )