• SumoMe

Material som publiceras på samfor.se kan komma från lärosäten och andra myndigheter och organisationer som arbetar med forskning och utveckling och som till någon del involverar offentliga medel eller är icke vinstdrivande. Forskningsinformationen kan handla om alla ämnen och alla typer av forskning som kan vara av intresse för vår målgrupp i syfte att stödja föräldrar som har barn med funktionsvariationer.

Vi publicerar också information, bokrecensioner, frågor och berättelser från föräldrar och barn och unga med funktionsvariationer.

VÅRA AKTIVITETER
Som en del i SAMFÖR genomför vi en rad olika aktiviteter såsom ex. kunskaps- och forskningscirklar, referensgrupper samt familjeform/mötesplatser för erfarenhetsutbyte. Under rubriken ’Våra aktiviteter’ publicerar vi aktuell information.

NYHETSFLÖDE
Mycket av det material som publiceras på samfor.se kommer från universitet, högskolor, forskande myndigheter, forskningsinstitut och akademier.
Nyheterna på startsidan har fokus på verksamhet och projekt inom SAMFÖR samt av andra – av målgruppen – viktiga grupper.
Under rubriken Kunskap finns en flik som handlar om aktuell publicerad kunskap.

FORSKNING
Forskningsbaserade avhandlingar, rapporter och uppsatser: redaktionen för samfor.se tipsar om material på externa webbsidor som vi bedömt som intressanta och användbara, från t ex universitet, högskolor, forskande myndigheter, forskningsinstitut och akademier. Se mer under fliken Kunskap samt Forskning.

EGET REDAKTIONELLT MATERIAL

Redaktionen på samfor.se producerar även eget redaktionellt material. Alla kunskapsöversikter faktagranskas av forskare.

DATABASEN ’Aktörer’ med sök-möjligheter i Västerås och Eskilstuna (pilotstudie-kommuner)
Samfor.se har tagit fram databasen Aktörer från A-Ö – som beskriver de aktörer som kan vara av intresse för målgruppen. Uppgifterna uppdateras regelbundet. Sök eller sortera bland aktörerna här.

STÖD & HJÄLP
Att utveckla en föräldraplattform som gör det möjligt att stärka stödet till föräldrar och barn med funktionsvariationer samt att sprida svensk aktuell forskning inom området är en nationell angelägenhet som förutsätter ett brett stöd från de aktörer som kan ha nytta av och bidra till föräldraplattformens utveckling och spridning.

Vi tar gärna emot tips och förslag på användbara källor.
Kontakta oss via info@samfor.se

Nevertheless, newly baked agents are rather filled with motivation and paper-writer.org therefore, can be an asset to a developing agency – colleges and universities.