• SumoMe

54SAMFÖR står för Samordnat föräldrastöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. SAMFÖR fokuserar på att erbjuda föräldrar en avlastning i sitt samordningsansvar. SAMFÖR erbjuder arenor där föräldrar, närstående, professionella och barn och unga med funktionsnedsättning kan söka ny kunskap och dela sina erfarenheter med andra i liknande situation.

SAMFÖR sätter barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar i fokus.

SAMFÖR tillhandahåller den senaste kunskapen om barnets funktionsnedsättning till föräldrar och personal i förskola/skola, samt andra i barnens närmiljö.

SAMFÖR hjälper barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar att hitta i samhällets utbud av resurser och avlastar framförallt föräldrarna från sitt samordningsansvar.

SAMFÖR utgår från ett barnrättsperspektiv och ger barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet till delaktighet och att göra sin röst hörd när det gäller utformandet av samhällets stöd.

SAMFÖR kartlägger, samordnar och granskar befintligt stöd, men arbetar även med utveckling av stöd.

SAMFÖR anlitar en internationell konsult för att utveckla föräldrastödsfunktionen med hjälp av tidigare erfarenhetsbaserad kunskap från en föräldraorganisation.

SAMFÖR söker ny kunskap tillsammans med föräldrar och andra viktiga personer runt barnet, barn och ungdomar för att underlätta samspelet med barnet och öka barns och ungas delaktighet i olika miljöer.

SAMFÖR bygger upp en webbaserad hemsida för att sprida information om ny och befintlig kunskap till barn och ungdomar, deras föräldrar och andra närstående samt till professionella. På hemsidan redovisas tjänster och resurser i samhället oavsett huvudman. Initialt sker detta arbete med fokus på Västerås och Eskilstuna.

Målet med SAMFÖR är att ta fram en kvalitetsgranskad modell för ett väl fungerande samordnat föräldrastöd. Fokus är på verksamma faktorer som ger barn med funktionsnedsättning lika möjlighet som andra barn att vara aktiva och delaktiga, vad som kan underlätta föräldrarnas vardag, samt hur olika aktörer kan samverka för att inte föräldrar ska behöva söka upp och samordna det stöd barnet behöver.

Målgruppen för projektet är föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar: med det menar vi barn och ungdomar mellan 0 – 20 år med olika typer av psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, samt barn och ungdomar som lever i identifierade riskmiljöer. Deltagare är även andra närstående och professionella i barnets närhet. SAMFÖR är ett pilotprojekt finansierat av Arvsfonden.
Under de första åren (2013-2015) ligger fokus på samordnat föräldrastöd i Västerås och Eskilstuna.


Ladda ned och läs SAMFÖRs projektbeskrivning via länkarna nedan

Projektplan SAMFÖR 2014
Master Forskningsplan SAMFÖR 2015

Although if the employer has found one, then there https://dissertationauthors.com dissertation writing is no need for them to think about interviewing and evaluating applicants.