• SumoMe

SAMFÖR Projektledning
UPPGIFT Projektledningens uppgift är att fatta beslut i projektet SAMFÖR
MÖTEN En gång/månad

I gruppen ingår följande personer:
Elinor Brunnberg, projektansvarig, Mälardalens högskola
Margareta Hallner, ordförande i Västerås Handledande Samarbetsråd för funktionshinderfrågor (VHS)