• SumoMe

Här samlar vi intressanta rapporter. Omslagsbild_RIR 2011_17 Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning-1
Riksrevisionsverket
Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – Ett (o)lösligt problem?
KORT SAMMANFATTNING
Riksrevisionen har granskat om stödet till barn och unga med funktionsnedsättning är organiserat på ett sätt som underlättar för berörda familjer så att samordningsproblem undviks. Granskningen visar att trots flera satsningar på förbättrad samordning och samverkan mellan huvudmän och aktörer är det fortfarande föräldrarna som i hög grad tvingas bära huvudansvaret. Brist på information försvårar ytterligare.

Föräldrarnas orimliga samordningsbörda leder till att familjerna inte kan leva ett liv som liknar andra barnfamiljers liv. För att underlätta samverkan mellan huvudmän och aktörer i syfte att förbättra samordningen rekommenderar Riksrevisionen regeringen bland annat att starta en försöksverksamhet med samordnare.

För att förbättra den bristande informationen rekommenderar Riksrevisionen regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter och relevanta aktörer ta fram och uppdatera en nationell guide som innehåller information om stöd och ansvariga huvudmän.
Länk till rapport RIR 2011:17

Many online library catalogs will also indicate https://samedaypaper.org/ whether the book of your choice is available.