• SumoMe

HANDIKAPPERSÄTTNING
Om du behöver extra hjälp på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du få handikappersättning. Det gäller om du behöver mycket hjälp i din vardag eller hjälp för att kunna arbeta eller studera. Du måste behöva hjälpen under minst ett år. Du kan också få handikappersättning om du har merkostnader på grund av din sjukdom eller funktionsnedsättning.
KÄLLA: www.fk.se
Länk till FK-sidan som handlar om handikappersättning

VÅRDNADSBIDRAG
Vårdbidrag är ett stöd för föräldrar som behöver vårda barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.
KÄLLA: www.fk.se
Länk till FK-sidan som handlar om vårdnadsbidrag