• SumoMe

17SAMFÖR arbetar för att samordna de insatser som kan underlätta vardagen för barn och unga med funktionsnedsättningar och deras familjer. Regeringen har tydligt i direktiv uttryckt att samverkan mellan olika aktörer och samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättningar och deras familjer är av största vikt (RIR 2011:17).