• SumoMe

 

SAMFÖR Styrgrupp
UPPGIFT Gruppens uppgift är att diskutera, driva frågor och ta beslut i projektet SAMFÖR
MÖTEN Fem gånger/år

I gruppen ingår följande personer från olika verksamheter
Margareta Hallner, ordförande i Västerås Handikapporganisationers Samarbetsråd (VHS)
Elinor Brunnberg, projektansvarig, Mälardalens högskola

Is there something essayprofs.com/ do my essay online new you have learned from the book.