• SumoMe

Vårdguiden 1177.se är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt.

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.
Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning,
men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka.
Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika saker.
En funktionsnedsättning kan vara mer eller mindre begränsande beroende på vilka funktionshinder man upplever.
Funktionshinder uppstår i mötet med omgivningens förväntningar och förutsättningar.
KÄLLA: 1177.se

What exactly do you think resume for working professionals about each character/element of plot/writing device.