Anknytning och neuropati

Neuropatiska smärta kan vara oerhört påträngande och göra det väldigt svårt att fungera i vardagen. Denna svårbehandlade och ofta feldiagnostiserade åkomma har en tendens att ta över en stor del av våra liv, och skada såväl relationer som vår egen förmåga att bibehålla ett drägligt liv. Men vad man inte alltid märker är att det kan drabba barnen särskilt hårt, då man ofta har en tendens att bli irritabel och periodvis väldigt frånvarande. Att bibehålla sitt humör och vara den person man egentligen vill kan vara oerhört svårt, och kräver väldigt mycket energi. Men genom att vara öppen och kommunicera så kan man se till att närstående inte drabbas i onödigt stor utsträckning.

Låt barnet förstå att de inte är orsaken till dina reaktioner. Eftersom barn har en tendens att ta på sig världens alla problem så är de väldigt vanligt att de sätter sig själv i centrum för kroniska sjukdomar i familjen, och tror att det är deras beteende som är roten till det onda. Det är oerhört viktigt att låta barnet veta att det inte är skyldigt till problemet. Och att oväntade irritationer helt enkelt är ett resultat av sjukdomen. Om man låter barnet axla ansvaret för sjukdomen så kan det i väldigt stor utsträckning hämma barnets utveckling, och göra att det känner sig skyldig till sjukdomsförloppet. Det är knappast bra förutsättningar för en fungerande familj, så se till att vara ärlig och öppen med vad som händer och pågår.