Svårigheterna med att leva med smärta

Att leva med neuropatisk smärta är inte lätt för någon, varken för den drabbade eller dess närstående. Det kan vara svårt för en närstående eller utomstående att förstå hur det är att leva med smärtan, något som ibland kan leda till att det blir fel även om man bara menar väl. Dock är det viktigt att man har förståelse för att smärtan i vissa fall är så stark att den tar över den drabbade och dess humör, och att det då leder till bråk.

Finns det barn i närheten, eller om de är barnen som “gjort fel”, är det viktigt att barnen inte skuldbeläggs. Då kan de lägga skuld på sig själva och tro att det är de som gör något fel när den drabbade skriker av smärta och irritation. Samtidigt är det viktigt att den drabbade inte lägger skuld på sig själv. Hur svårt det än må kännas så är det ingen som väljer att leva med neuropatisk smärta, eller att då ha en kort eller irriterad ton mot de som försöker hjälpa en.

Viktigt med acceptans

Om du lever med smärta eller några andra kroniska symptom som du själv inte kan styra över behöver du hitta acceptans i det. Läget är som det är. Det enda som kan hjälpa är kärlek till dig själv och andra, samt viss behandling. Visst skulle inte du bli arg på exempelvis ett barn som genomgår en springmask behandling eller behandling för förkylning? På samma sätt får du inte bli arg på dig själv för att du är sjuk eller går på behandling.

Något som kan hjälpa är om du försöker släppa på kontrollen och acceptera att läget är som det är – det är svårt, men det går. När du väl börjar acceptera det och ge dig själv kärlek istället för kritik är chansen också större att du till slut upplever minskad smärta.