• SumoMe

Att kunna delta i kommunikation och samspel är nödvändigt för att kunna uppleva delaktighet i olika sammanhang.
För att delta i kommunikation och samspel krävs en miljö där människor respekterar varandra och där det erbjuds
möjlighet att kommunicera på flera olika sätt. Läs mer om delaktighet genom att klicka på länkarna nedan.

 

En god kommunikativ miljö erbjuder möjligheter till:

 • Frågor
 • Val
 • Säga nej
 • Kalla på och inleda samtal
 • Veta vad som händer
 • Få rätt insatser
 • Få bekräftelse och svar
 • Föra meningsfulla samtal
 • Att tilltalas värdigt
 • Delaktighet i samtal

Är jag en god samtalspartner?

 • Är jag öppen och flexibel utifrån barnets kommunikativa behov?
 • Skapar jag tillfällen till samtal?
 • Ser jag till att symboler och hjälpmedel alltid finns tillgängliga?
 • Förväntar jag mig att barnet har ett budskap?
 • Fångar jag upp trådar i samtalet?
 • Lyssnar jag?
 • Ger jag tid för kommunikation?
 • Ger jag god återkoppling?

(SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum, 2003)

Rätten att kommunicera, bildstött material från DART

Om flerspråkighet och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)

Original Checklista för barns delaktighet

Barns och ungas rätt till inflytande i kommuner och landsting – faktablad från Barnombudsmannen 

Framgångsfaktorer för inflytandeforum – faktablad från Barnombudsmannen

 

Once the check this thing out synaptonemal complex is disassembled, the joined homologous chromosomes are visible as a tetrad.