• SumoMe

Bokrecension Jag vill! Jag kan!
En bok om personlig assistans för barn

När jag läste boken så fick jag så många aha-upplevelser.
Alla barn har rättigheter! Men barn med speciella behov har fler rättigheter genom lagar och FNs konvention för personer med funktionsnedsättning. Tänk att vi ska behöva alla dessa för att barn med speciella behov ska få sina behov tillgodosedda.

Barn och vuxna kan ha olika syn och barnen måste få möjlighet att göra sin röst hörd.
Barn har ofta högre kompentens än vad vuxna tror. De stöd barnet får kan vara avgörande för barnets delaktighet. Jag slås av att det egentligen handlar om så självklara saker, men så ser ut i verkligheten idag!
Principerna för personlig assistans för barn är detsamma som för vuxna.
Barn ska kunna leva ett liv som alla andra barn i samma ålder.
Förstudien till ”Projekt Lyssna!” visar att barn med personlig assistans inte har möjlighet att vara delaktig i utformingen av assistansen eller vid rekryteringen av nya assistenter.

Det finns svårigheter som gör att det ibland kan vara svårt att skilja på rollerna anhörig och personlig assistent. Assistenter ska inte vara en extra förälder vilket är väldigt vanligt!
Jag fick många aha-upplevelser medan jag läste och vill bjuda på ett av många bra citat från boken: ”Ibland gör assistenten som mamma och pappa tycker och inte som jag vill”

Det är viktigt att informera barnet om dess funktionsnedsättning och stötta barnets rätt att bli lyssnad på att säga sin mening. Att hjälpa barnet i frigörelsen från föräldrarna. Barn med kommunikationssvårigheter behöver ofta hjälp att göra sig förstådda. Att kunna kommunicera är = att vara delaktig i samhället!

Boken går igenom olika utbildningsinsatser, stödinsatser, om samtal i det dagliga arbetet, stöd och handledning. Dessutom metoder och rutiner för att lyssna på barn.

Den här boken borde finnas hos alla föräldrar som har barn med assistans och anordnare för Personlig assistens.
Vi måste Lyssna på barnen!

Margareta Hallner vill varmt rekommendera boken.

Boken Jag vill! Jag kan! är utgiven av IfA Intressegruppen för Assistansberättigade 2014
Text: Karin Boskovic, IfA
Beställningar IfA kansli info@intressegruppen.info

This position requires more responsibilities, which include a detailed knowledge of all tour programs, airlines, cruise lines, railroads, hotels and https://order-essay-online.net order essay online resorts throughout the domestic area.