• SumoMe

SAMFÖR Samordnat föräldrastöd är ett projekt finansierat av Mälardalens högskola och Allmänna Arvsfonden. Projektet genomförs i första hand i Västerås och Eskilstuna.

Kartläggning av stöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning i Västmanland.
Genomförd hösten 2012 (Eskilstuna 2012-12-31)

****

Det övergripande syftet med kartläggningen har varit att få ökad kännedom om föräldrastödet på lokal (i viss mån även regional) nivå, med särskilt fokus på det stöd som ges till föräldrar med barn med funktionsnedsättningar i Västmanland.

****

Kyrkan
Flera av församlingarna i Västerås stift erbjuder olika typer av stöd till föräldrar: temakvällar, samtal, talarkvällar om bl.a. föräldraskap, öppen förskola. Ofta deltar någon från kyrkan på familjecentralerna.

****

Kartläggningen genomförd av
Regina Ylvén, Med.dr
Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete

Avdelningen för socialt arbete Akademin för hälsa vård och välfärd.
Läs hela rapporten här

The next job category is a samedaypaper.org commercial counselor.