• SumoMe

Familjer med barn med funktionsnedsättning kan i högre utsträckning uppleva problem i vardagen än familjer med barn utan funktionsnedsättning. Den potentiella stressfaktorn att få ett barn med funktionsnedsättning, följs av flera andra stressfaktorer relaterade till detta. Det inverkar på familjesystemet och hela familjens funktion. Enligt en undersökning genomförd av Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) har föräldrar till barn med rörelsehinder utvecklat kontakt med närmare 20 personer och då gäller det endast personer kring barnets funktionsnedsättning. Därutöver går tid och energi åt till oro, vård och ständiga kontakter med sjukvård, Barn- och Ungdomshabiliteringen, socialtjänst, för-/skola och omsorg, samt andra verksamheter som erbjuder stöd till dessa familjer.

Microsoft PowerPoint - Exempel på nätverkskarta, Gustav 3 år
Här ovan presenteras ett exempel på en kontaktkarta som beskriver det kontaktnät som en familj kan ha för att kunna skapa en god uppväxtmiljö för sitt funktionsnedsatta barn.

SAMFÖRs samordnare/föräldralots hjälper dig att samordna kontakterna.
Ta kontakt med Åsa Malmros och Jennie Noritis för ett samtal. Läs mer om stödet här.

Mostly, the problem hides in tough competition with airlines, which now recognize https://www.essayprofs.com/ that properly-trained travel agents are worth pursuing.