• SumoMe

LILIAN HANSEN projektass. med ansvar för SAMFÖRS kunskapsutveckling.
Lilian är anställd på 20% och nås säkrast tisdagar och torsdag eftermiddag.
lilian_hansen
”Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för projektets referensgrupper. Inom ramen för projektet finns 2 referensgrupper, en för föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, samt en för professionella som i sitt dagliga arbete möter barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras föräldrar. Syftet med referensgrupperna är att under projektets gång tillvarata den kunskap/kompetens som dessa personer har gällande samordning/bristen på samordning kring vår målgrupp.
I mitt dagliga arbete som kurator vid syncentralen inom landstinget Sörmland möter jag ofta barn och ungdomar med synnedsättning, ofta har dessa barn/ungdomar även andra funktionsnedsättningar.

För att dessa barn/ungdomar skall få en så bra start i livet som möjligt, kunna fungera i sin vardag och delta i aktiviteter och känna sig delaktiga precis som andra barn utan funktionsnedsättningar kan. Ofta har föräldrar till dessa barn/ungdomar en mängd myndighetskontakter att hålla reda på, antalet blir ännu större om barnet/ungdomen har flera funktionsnedsättningar.

I vårt allt hårdare samhällsklimat med minskade resurser blir det allt vanligare att bristen på resurser, förståelse och engagemang hos myndigheter lätt kläs i ord som ”ingår i föräldraansvaret” ”behovet är inte tillräckligt uttryckt/motiverat” eller ”inte vårt ansvar”. Föräldrar hamnar lätt i situationer där man känner sig som en boll som bollas runt mellan olika myndigheter eftersom samordningen mellan myndigheter fungera dåligt eller ibland inte alls.

Det skall vi ändra på genom SAMFÖR!”
Väl mött i SAMFÖR
Lilian Hansen
lilian.hansen@samfor.se

Therefore, do not be surprised to meet a www.admission-writer.com/ book report amid tasks of earth science, economics or geography.