• SumoMe

asa_ram

SAMORDNARENS VIKTIGA ROLL
Arbetet som samordnare har snart pågått i ett halvår. När vi började i projektet hade vi två huvudsakliga mål. Det första var att så fort som möjligt börja träffa föräldrar i behov av samordning. Det andra målet var att nå ut med informationen om vår samordningsfunktion till samarbetspartners inom intresseorganisationer, kommun, landsting och privata aktörer.

Vi har vår arbetsplats på Familjecentrum i Västerås vilket har varit mycket positiv bland annat för att vi via familjevägledarna har kommit i kontakt med flera familjer i behov av stöd och samordning. I slutet av oktober arrangerade SAMFÖR en föräldrakväll på Mälardalens högskola där vi fick möjlighet att knyta kontakt med flera föräldrar.

NÄTVERKSKARTA
Första gången vi samordnare träffar föräldrarna gör vi tillsammans en nätverkskarta. Det innebär att vi frågar om och skriver ner de personer som finns nära barnet/ungdomen i familjen, bland släktingar, vänner, i skolan, på fritiden och de som finns i det professionella nätverket. Många familjer har från 20 upp till 80 kontakter.


HUR GÅR DET TILL?

Några föräldrar har vi träffat en gång för ett lotsningsuppdrag vilket innebär att vi berättar för föräldrarna vilka kontakter man själv kan ta eller att vi samordnare kan ta enstaka kontakter utifrån en frågeställning som föräldern har. Många av de föräldrar som vi kontaktas av har vi en längre kontakt med. Vi kan hjälpa föräldrarna med samordning vad gäller kontakt med ex. dagis, fritids och skola. Vår erfarenhet är att många föräldrar behöver stöd på möten av oss samordnare. Det kan gälla i kontakt med myndigheter, skola och förskola.

TEMAKVÄLLAR UNDER VÅREN
All vår kontakt är utifrån förälderns och barnets/ungdomens önskemål. Flera familjer som vi har träffat har barn och ungdomar som inte kommer iväg till skolan. Under våren kommer vi ha en temakväll som handlar just om det ämnet där vi har bjudit in en psykolog som under många år har arbetat med ”hemmasittare”.


NÄRA FAMILJEN

Vi upplever att vi som samordnare har en viktig roll och att de föräldrarna som vi har träffat uppskattar det stöd och hjälp som de har fått. Utifrån att vi har en mer neutral position än personal inom kommun och landsting är det vår bild att vi samordnare har möjlighet att få en annan helhetsbild av barnets livssituation. Vi arbetar närmare familjen, vilket gör att föräldrarna tenderar att vara mer öppna och också berätta mer runt familjesituationen. Vi kan ge råd utifrån den erfarenhet vi har och också hjälpa till mer praktiskt i familjens liv.

FÖRÄLDRALOTS
Rollen som föräldralots innebär att vi kan hjälpa till att informera om vad det finns för typ av stöd att få i Västerås och var man kan vända sig. Vi kan hjälpa föräldrarna att ta kontakt. Vi kan hjälpa till med att undersöka vad det finns för fritidsaktiviteter. Vi kan hjälpa föräldrar med att informera om aktuella föreläsningar eller andra typer av aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Det kan också handla om att hjälpa till med ansökan till exempelvis någon myndighet för stödinsatser.

TANKAR INFÖR UPPDRAGET
Vi, Jennie och jag, som är anställda i SAMFÖR har arbetat många år inom landsting och kommun. I rollen som samordnare har vi möjlighet att finnas som stöd till föräldrarna på ett annat sätt. Som samordnare kan vi bistå med ett mer personligt och individuellt stöd utifrån föräldrarnas behov. Vi kan tex. följa med på möten med myndigheter och finnas som stöd utifrån den erfarenhet och kunskap vi har. Vi kan också hjälpa till som stöd till föräldrar att kunna läsa utredningar kring ett beslut de har fått och vi kan hjälpa till att överklaga vid behov.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV?
Vi vill att så många föräldrar och samarbetspartners som möjligt nås av SAMFÖRs Nyhetsbrev så läser du detta får du gärna hjälpa oss att sprida vårt Nyhetsbrev. Vill du prenumerera på vårt Nyhetsbrev, gå in på www.samfor.se och anmäl dig via vårt formulär.

Vill ni veta mer och har några frågor? Kontakta oss gärna!
Åsa Malmros
Samordnare & Föräldralots SAMFÖR Västerås
Tfn. 016-15 32 44
E-post: asa.malmros@samfor.se