Olika typer av dyslexi

Det är inte många som vet om det, men det finns faktiskt olika typer av dyslexi. Generellt beskrivs dyslexi som ett tillstånd som påverkar människors förmåga att förstå skriftligt språk, både när vid läsning och vid egen skrift. När man har dyslexi är det svårt att analysera och bearbeta ljud i den kontexten. Läsning är en process som består av två subprocesser: en del är visuell och en annan del är fonologisk. Beroende på hur en eller i värsta fall båda av dessa processer har skadats drabbas man av olika typer av dyslexi.

Den första processen utgörs av att man läser orden som en helhet – t.ex. texten “vattenkokare från Hamilton Beach” – och hjärnan scannar texten baserat på igenkänning, vilket förklarar varför vi kan läsa en text så länge den första och den sista bokstaven är korrekt, oavsett om de andra bokstäverna har kastats runt. Denna process används när vi läser språk vi talar flytande och när vi har stora ordförråd. Den andra processen är den fonologiska funktionen då vi omvandlar de enstaka ordens grafem/fonem. Här bearbetar hjärnan varje ord individuellt.

De tre vanligaste typerna av dyslexi är ytlig dyslexi, fonologisk dyslexi och djup dyslexi. Den ytliga dyslexin skapar problem inom språk som har så kallade oregelbundna uttal, då “ea” uttalas på olika sätt mer eller mindre slumpartat, som i engelskans “peak” och “steak”. Här har den visuella bearbetningsprocessen skadats. Djup dyslexi ställer till kontextuella problem om man exempelvis inte vet vad en riskokare är. Då kan texten “riskokare från WMF” bli svårläst.