• SumoMe

 

 

 

Kommande aktiviteter

 

 

INBJUDAN

SAMFÖR* välkomnar till en kunskapscirkel om att tala med barn om deras funktionsnedsättning.

Att tala med barn och unga om deras funktionsnedsättningGenomförda aktiviteter

SAMFÖR presenterar Mälardalsmodellen och sina erfarenheter kring samordning på RBUs Rikskonferens En fyr i dimman – hur löser vi samordningen för barn och unga med funktionsnedsättning, Stockholm 23 oktober.

Inspirationsdagar om barns och ungas delaktighet. Dagarna arrangeras tillsammans med FoU i Sörmland i Eskilstuna 9 december och i Västerås 10 december Inspirationsdag barns delaktighet, flyer

Här hittar du även material från presentationer, kunskapscirklar och forskningscirklar.

SAMFÖR PÅ BEMÖTANDEDAGARNA
Under Bemötandedagarna 13-14 oktober 2015 höll SAMFÖR i ett seminarium kring barns och ungas delaktighet. För att se presentationen, klicka på länken Barns och ungas delaktighet Bemötandedagarna 2015

SAMFÖR I ALMEDALEN
SAMFÖR var på plats i Almedalen 29 juni – 1 juli. Förutom ett tält där förbipasserande kunde ställa frågor och få material om Mälardalsmodellen, samordning och barns och ungas delaktighet arrangerade SAMFÖR även en rundabordsdiskussion samt en politikerdebatt. För att se SAMFÖRs presentationer under Almedalen, klicka på länkarna Ett föräldraskap mellan stolarna Almedalen 2015-06-30  Är skolan till för alla Almedalen 2015-07-01 

TEMAKVÄLL SKOLFRÅNVAROPROBLEMATIK
Den 24 februari 2015 erbjöd SAMFÖR en temakväll om skolproblematik tillsammans med leg. psykolog Viktoria Konstenius. Kvällen var fullsatt med ett 50tal föräldrar och professionella. För att se Viktorias presentation från kvällen, klicka på länken Temakväll 24 feb Skolfrånvaroproblematik, Viktoria Konstenius
För att läsa SAMFÖRs projektassistent Kim Talmans reflektioner kring temakvällen, klicka på länken Reflektioner Konstenius föreläsning

FORSKNINGSCIRKLAR
SAMFÖR bedriver forskningscirklar med barn och unga. Syftet är att tillsammans med barn och unga skapa ny kunskap på områden som är relevanta från deras perspektiv och på så sätt bidra både till forskningen och till barnens och ungdomarnas egen utveckling. Forskningscirklarna erbjuder en möjlighet att tillsammans med akademiska forskare utforska både sin egen och andra barn och ungas livssituation.

Forskningscirkel med RaceRunners
Under våren 2015 bedrevs en forskningscirkel med barn och unga (7-17 år) från föreningen RaceRunning i Västerås. RaceRunning är en sport som utövas med hjälp av en trehjulig ”springcykel” där personer med rörelsehinder och balanssvårigheter kan tävla i sprint och långdistans. För att läsa den poster som presenterar resultat och slutsatser från forskningscirkeln, klicka på länken Att känna vinden i håret, poster

Forska i cirkel – SAMFÖRs forskarskola
Under våren 2015 bedrevs en forskningscirkel med barn och unga med skolproblematik. Arbetet i cirkeln kom att handla om att ta fram ritningar på en drömskola. För att se ritningarna, klicka på länken Drömskolan 

Om du är intresserad av att delta eller få mera information om SAMFÖRs forskningscirklar, kontakta
Jeanette Åkerström Kördel, projektassistent SAMFÖR, jeanette.akerstrom@samfor.se

KUNSKAPSCIRKLAR
Kunskapscirkel – rätten till en god kommunikation
Januari – maj bedrevs en kunskapscirkel med familj och skolpersonal för att skapa kunskap kring hur möjligheter bereds för ett barn med kommunikativa svårigheter att vara delaktig i och ta intiativ till kommunikation i skolan samt i dialogen mellan hemmet och i skolan. Kunskapsmaterialet Alla har rätt till tillgänlig kommunikation togs fram, för att se broschyren, klicka på länken Alla har rätt till tillgänglig kommunikation, broschyr

Kunskapscirkel – en aktiv fritid för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning
Cirkeln bedrevs januari – februari och inriktades på att utforska samhällets stöd i form av utökad kontaktnät och en mer aktiv fritid för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Kunskapscirkel för föräldrar med barn med skolproblematik
Under våren 2015 bedrevs en kunskapscirkel tillsammans med föräldrar med barn och unga med skolproblematik, ångest- och tvångsproblematik. För att se kunskapsmaterial kring skolproblematik som togs fram i kunskapscirkeln, klicka på länken Aktuell forskning kring långvarig skolfrånvaro, april 2015
Med SAMFÖRs stöd kommer cirkeln att fortsätta i studiecirkelform med uppstart under vintern 2015. Mer information kommer inom kort. Om du är intresserad av att delta i studiecirklen, hör av dig till jeanette.akerstrom@samfor.se.

Om du är intresserad av att delta eller få mera information om kunskapscirklar, kontakta
Jeanette Åkerström Kördel, projektassistent, SAMFÖR, jeanette.akerstrom@samfor.se

SAMFÖR I ALMEDALEN 2014
Under Almedalsveckan 2014 deltog SAMFÖR med ett kunskapsseminarium där ledande politiker deltog i debatt tillsammans med representanter från handikaporganisationer och föräldrar.
Här kan du ta del av de presentationer som SAMFÖR genomförde.

”Vi har 90 kontakter – vem kan samordna det?”
Elinor Brunnberg & Regina Ylvén, Kunskap, forskning och SAMFÖR Almedalen 2014 Elinor Brunnberg & Regina Ylven
Margareta Hallner, Positiva mamman Margareta Hallner_2 juli_Positiva_mamman

 

Inspirationsdagar 9 och 10 december i Eskilstuna och Västerås.

Den 9 och 10 december arrangerade SAMFÖR tillsammans med FoU i Sörmland inspirationsdagen Tala med mig! i Eskilstuna och Västerås. Dagen handlade om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet. Under dagen presenterades SAMFÖRs framtagna verktygslåda för att arbeta med barns och ungas delaktighet. Dagen innehöll även boksläppet av SAMFÖRs pixibok Jonny vill vara ensam: om trötta föräldrar och karusellen med professionella samt praktiska exempel på tillvägagångssätt för att arbeta tillsammans med barn och unga. Presentationerna från dagen finner du här …

Att utforska barns och ungas perspektiv – forskningscirkeln 9-10 dec 2015

Barns och ungas delaktighet 9-10 dec 2015

Tala med mig! Inledning

HABV presentation

Unfortunately, not many agencies specialize tick this the in placements for the travel industry.