• SumoMe

Inom ramen för projektet finns en  referensgrupp  för föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Syftet med referensgruppen är att under projektets gång tillvarata den kunskap/kompetens som dessa personer har gällande samordning/bristen på samordning kring vår målgrupp.

Ofta har föräldrar till barn och ungdomar en mängd myndighetskontakter att hålla reda på, antalet blir ännu större om barnet/ungdomen har flera funktionsnedsättningar.

I vårt allt hårdare samhällsklimat med minskade resurser blir det allt vanligare att bristen på resurser, förståelse och engagemang hos myndigheter lätt kläs i ord som ingår i föräldraansvaret behovet är inte tillräckligt uttryckt/motiverat eller inte vårt ansvar. Föräldrar hamnar lätt i situationer där man känner sig som en boll som bollas runt mellan olika myndigheter eftersom samordningen mellan myndigheter fungera dåligt eller ibland inte alls.

Vill du vara med i referensgruppen?
Kontakta mig gärna!

Kontakt
Elinor Brunnberg
E-post: elinor.brunnberg@mdh.se
Tfn. 016-15 34 94

Those books are serviceable for students at all grade levels, although they can rarely suggest anything worth your personal college-homework-help.org taste or predilection in literature.