• SumoMe

Stödet till barn och unga med funktionsnedsättning behöver samordnas bättre
Det skriver riksdagen i SoU6 (Debatt och beslut 25 januari 2012)
”Det finns stora problem med samordningen av stödet till barn och unga med funktionsnedsättning. Det konstaterar socialutskottet efter att ha tagit del av Riksrevisionens granskning. Trots många satsningar har de olika instanser i samhället som ger stöd till barn och unga med funktionsnedsättning fortfarande problem med att samverka. Följden blir att ansvaret för samordningen ligger hos föräldrarna.

”Regeringen planerar att göra en djupare analys av hur stödet och regelverket fungerar, där även åtgärder inom samverkan och samordning ska ingå. Utskottet välkomnar detta. Utskottet har fått veta att regeringen planerar att starta en försöksverksamhet med samordnare. Utskottet förutsätter att försöksverksamheten ges hög prioritet och påbörjas under 2012, samt att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning när försöksverksamheten har utvärderats. Riksdagen avslutade ärendet med detta.”
Se mer information om ärendet via direktlänk riksdagens hemsida

Sedan 2012 har riksdagen och regeringen diskuterat och debatterat i frågan om hur man skall samordna stödet till föräldrar med barn med funktionsnedsättning.
Lennart Axelsson (S) har ställt några frågor till barn- och äldreminister Maria Larsson

Fråga ställd i riksdagen den 7 mars, besvarad 12 mars 2014
Skriftlig fråga 2013/14:468 Försöksverksamhet med samordnare

Examples https://college-homework-help.org of completed orders automated drilling in worldwide.