• SumoMe

SAMFÖR erbjuder med start hösten 2014 föräldrar i Västerås kontakt med en samordnare som kan ge föräldrar hjälp att hitta i samhällets utbud av resurser och avlasta föräldrarna från ett kartläggnings- och samordningsansvar. ÄR du förälder till barn med funktionsnedsättning och vill ha hjälp och stöd med samordningen?

Samordnarens uppgift är att bistå föräldrar med professionell hjälp genom att snabbt lämna information om olika typer av befintligt stöd. Samordnarna kommer kontinuerligt att kartlägga vilket stöd som finns tillgängligt. Samordnarens uppgift är även att erbjuda individuellt stöd till familjer med stort behov av att samordna medicinska, sociala, pedagogiska insatser från olika vårdgivare, Habiliteringen, LSS-handläggare, Försäkringskassan (söka vårdbidrag eller andra bidrag), Socialtjänsten (bistånd, avlastning), Specialpedagogiska insatser i förskolan/skolan, passande fritidsaktiviteter m.m.

Besök hos samordnare/föräldralots är kostnadsfritt för föräldrar i Västerås. Västerås stad och Västmanlands läns landsting finansierar tjänsterna.

Åsa_Malmrosjennie_n
Kontakta
Åsa Malmros
Tfn. 016-153244 alt. 073-2708972

Jennie Noritis
Tfn. 016-153418´alt. 073-2708971
Du når oss via mejladress: info@samfor.se

Explain samedaypaper.org the teaching role and responsibilities in education and training.