Konst i sjukhusets väntrum

Företeelsen att visa konst i väntrum har en lång och spännande historia. Detta numera givna inslag på många svenska sjukhus började dyka upp under 1950-talet, och var ett resultat av en aktiv strävan att såväl främja konsten som att göra väntrummen lite mer tilltalande. Därför uppvisar numera många av de äldre sjukhusen ett flertal verk av konstnärer från olika decennium. Och då uppmuntran av konst har varit en given del av såväl landstingen som kommunernas och statens verksamhet, så har det helt enkelt fallit sig naturligt att låta konsten kliva in på sjukhusen,

Men en hett debatterad fråga har varit vilken sorts konst man bör välja. Vill man göra det enkelt för sig så kan man så klart bara välja några New York posters som alltid passar bra, oavsett sammanhang. Fast att följa traditionerna och låta en lokal konstnär ta hand om det hela är fortfarande populärt. Även om det blivit svårare på senare tid då antalet konstnärer med förmågan att axla sådana projekt blir färre och färre.

Fast varför är det viktigt? Vi tror att denna sorts konst har ett både avslappnande och terapeutiskt inslag. Och i svåra tider eller kris så är det verkligen skönt att kunna fokusera på något och slippa behöva vara här och nu. Därför uppmuntrar vi alla med inflytande att verkligen se till att denna sorts konst fortsätter att vara ett inslag i så många offentliga miljöer som möjligt. För annars står vi verkligen inför tråkiga och bistra tider, vilket vi absolut inte vill.

Leave a Comment

Your email address will not be published.