• SumoMe

 

Här ges tips på olika verktyg som kan underlätta vardagen vid behov av samordnat stöd. Klicka på rubrikerna för mer information om respektive verktyg. Listan uppdateras kontinuerligt.

Mälardalsmodellen

DELAKTIGHET

Stödmaterial för delaktighet Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett nytt stödmaterial för hur skolor kan arbeta för att elever med funktionsnedsättning ska få likvärdiga förutsättningar att känna sig delaktiga i skolan. Detta eftersom elever med funktionsnedsättningar ofta möter hinder för likvärdig delaktighet i skolan. I materialet presenteras en modell för delaktighet som är relevant för alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, och som även kan användas i andra verksamheter än skolan. Stödmaterialet har tagits fram av Tove Söderqvist Dunkers och Kristina Szönyi och finns att beställa utan kostnad på: http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=15303

Kortlek för diskussion i grupp om barns delaktighet

Modell för arbete med barns delaktighet

Shiers delaktighetstest

 

BARNS RÄTTIGHETER

Guide SPEAK UP!  Kortspel om barns rättigheter

SPEAK UP! Spelkort om Barns rättigheter

 

TECKENSPRÅK eller TECKEN SOM ALTERNATIV KOMMUNIKATION

Spread the sign Här hittar du en internationell ordbok där du lär dig teckenspråk genom att översätta skriven text till tecken. Ladda ner appen Spread signs för IPhone och Android.

TAKK för språk Här hittar du information och exempel om hur AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) kan användas tillsammans med modersmålet.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (Upplands län) Den här kursen är en webbaserad kurs i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Det är en kommunikationsutbildning där du får lära dig att använda tecken samtidigt som du talar.

UR Teckenspråk Här kan du lära dig teckenspråk och testa dina kunskaper genom olika teststationer.

 

BILDSTÖD

Jag vill…appen Jag vill…appen hjälper användaren att ge uttryck för sin vilja genom att peka på bilder på skärmen. Appen har utvecklats vid Lunds universitet och är gratis att ladda ned

KomHIT – Kommunikationsstöd för människor på flykt Här finns bildstöd framtagna för att samtala med människor som flytt från svåra omständigheter

Lexin – bildteman Här finns bildordlista med ljud och text.

Bilderbok om barn med funtionsnedsättning och karusellen med profesionella

 

 

SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN

Samordnad Individudell Plan (SIP) En SIP upprättas tillsammans med brukare då det finns behov av samordning av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvården. På projektet Psykisk hälsa barn och ungdom (PSYNK) hemsida finns tips och gratis webbutbildningar om hur man upprättar en SIP.

 

BARNVÄNLIG MILJÖ

Checklista för barnvänlig kommunikativ miljö

 

TIDSKRIFTER

Föräldrakraft en tidning och barn och unga i behov av särskilt stöd.

Intra en fri och obunden tidskrift som ägs av en ideell stiftelse. För dig som vill veta mer om utvecklingsstörning .

 

ARTIKLAR/KAPITEL

Brunnberg , Elinor  Att observera, tala med och lyssna till barn

Original Rapport_skriven av ungdomar om ungdomars delaktighet

Janusz korczak und seine pdagogik in welcher zeitform bachelorarbeit schreiben der achtung janusz korczak und seine pdagogik der achtung.